Barnevern

Barnevern

Våre advokater bistår barneverntjenesten i flere kommuner. Vi bistår med: Rådgivning ved hjelpetiltak etter barnevernloven Akutte saker Omsorgsovertakelser Samvær Behandling i fylkesnemnd Rettslig overprøving Plassering i...
Entrepriserett

Entrepriserett

Takket være god bransjekunnskap yter vi bistand til offentlige og private byggherrer, entreprenører, underentreprenører og privatpersoner om bygg- og entrepriserett. Våre advokater har dyp bransjekunnskap og hjelper deg gjerne med: Standardkontrakter Prosjektering...
Tingsrett

Tingsrett

Tingsrett handler om retten til ting og da snakker vi både om løsøre og fast eiendom. Siden fast eiendom har så stor verdi, er det oftest i saker som dette det er aktuelt å involvere en advokat. Juridisk bistand i tvister om fast eiendom dekkes ofte av din...
Prosedyre

Prosedyre

Hvis en tvist eller uenighet ikke lar seg løse utenfor rettssalen, må man ofte bringe saken inn for en av landets domstoler. Samtlige av våre advokater arbeider innenfor prosedyre. Det betyr at vi hvert år tar en rekke sivil- og straffesaker for domstolene. Dette...