Tvisteløsning / Rettsmegling / Advokatmegling

Fordelene ved mekling er mange, blant annet er det hurtig, rimeligere og gir partene bedre kontroll over både prosessen, konflikten og resultatet.

Lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning, både i og utenfor rettssalen, har gjort oss rustet til å løse konflikter på best mulig måte. Med klienten i fokus arbeider vi for å finne gode løsninger og forsøker å løse saken utenfor domstolene. Målet er å avslutte konflikten og bidra til at partene kan fungere sammen videre.

Vi har advokater som er godkjent av Advokatforeningen som advokatmeklere. Dette innebærer at de bistår med:

  • Rettsmekling for domstolene
  • Mekling i barnelovssaker
  • Saksforberedende møter
  • Advokatmekling
  • Fremtidsrettet konfliktløsning
  • Konfidensiell behandling

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no