Camilla S. Funnemark

Partner / Advokat

E-post: csf@hbl.no
Telefon: 33 35 82 00
Mobil: 95 72 58 00

Arbeidserfaring og utdanning

2021

d.d

Advokat i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA

2018

2021

Politiadvokat i Økokrim

2012

2018

Politiadvokat i Oslo politidistrikt

2011

2012

Førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet

2010

2011

Politiadvokat i Politiets utlendingsenhet

2004

2009

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Artikler skrevet av Camilla S.