Prosedyre

Hvis en tvist eller uenighet ikke lar seg løse utenfor rettssalen, må man ofte bringe saken inn for en av landets domstoler.

Samtlige av våre advokater arbeider innenfor prosedyre. Det betyr at vi hvert år tar en rekke sivil- og straffesaker for domstolene. Dette handler om søksmål for alle domstoler fra forliksråd til Høyesterett. Vi er også representert i spesialdomstoler som for eksempel Jordskifteretten, Arbeidsretten og Trygderetten.

Vi bistår blant annet med:

  • Søksmål for alle domstoler
  • Klager av over vedtak truffet av kommune eller statlig organ
  • Rettsmekling
  • Nemndsbehandling
  • Forhandling og mekling i og utenfor rettssystemet
  • Voldgiftsbehandling

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no