Offentlig

Vi gir bistand til offentlige etater i ulike sammenhenger. Både når det offentlige opptrer som part i privatrettslige tvister og ved bistand til å løse offentligrettslige problemstillinger.

Et moderne advokatfirma med tyngde, erfaring og stolt historie. Din totalleverandør av advokattjenester og juridisk rådgivning.

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no