Ole Søby

Partner / Advokat

E-post: os@hbl.no
Telefon: +47 33 35 82 00

Arbeidserfaring og utdanning

2018

dd

Partner i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie

1989

2017

Partner i Advokatfirmaet Haraldsen Bydal

1988

1989

Konstituert tingrettsdommer Tønsberg tingrett

1985

1988

Avdelingsleder, kommunalavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold

1983

1985

Sparebankenes Eiendomskontor, Holmestrand

1981

1983

Dommerfullmektig Holmestrand sorenskriverembete

1980

1981

Førstekonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1980

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Annen erfaring

1991

dd

Mob.disponert krigsadvokat

1992

2005

Prosedert militærnektersaker i kommisjon for Regjeringsadvokaten

1995

dd

Samarbeidsadvokat Norges Bondelag

Lokalpolitiker i Re og Nøtterøy kommune

Diverse styreverv

Artikler skrevet av Ole