Odels- og åsetesrett

For en del landbrukseiendommer gjelder reglene om odels- og åsetesrett. Kjøp og salg av slike eiendommer, samt andre rettslige spørsmål, må behandles etter egne regler.

Vi har advokater med spesialkunnskap innen odels- og åsetesrett. I HBL kan vi derfor tilby bistand i saker som blant annet gjelder:

  • Arealkrav
  • Odelsprioritet
  • Tidsfrister
  • Odels- og åsetestakst
  • Skjønnsprosess
  • Andre saker som gjelder landbrukseiendom

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no