Kontraktsrett

Gode og klare kontrakter bidrar til forutsigbarhet, reduserer risiko og kan forhindre problemer. Vi har lang og inngående erfaring med en rekke kontraktsrettslige problemstillinger, og finner gode løsninger som skal fungere i praksis.

Advokatene våre kan bistå med:

  • Arbeidsavtaler
  • Ektepakter, samboeravtaler og testamenter
  • Megleroppdrag ved hussalg
  • Tvisteløsning
  • Forhandling

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no