Familie / Arv / Skifte

I dagens samfunn lever man sammen på mange måter. Dette kan medføre utfordringer dersom man velger å gå fra hverandre, både når det gjelder hvor barnet skal bo, samvær osv., og det økonomiske oppjøret. Vi anbefaler derfor at man ser på om man har behov for særskilte avtaler slik at skifte og arv blir som ønsket.

Flere av våre advokater har spesialkompetanse innenfor familie- og arverett og er faste bobestyrere hos Tønsberg tingrett. Det betyr at vi kan behandle større og mindre dødsbo.

Vi kan bistå med:

 • Ektepakter
 • Samboeravtaler
 • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse/opphør av samboerforhold
 • Barnefordelingssaker
 • Foreldreansvar, omsorg og samværsrett
 • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter
 • Arveoppgjør
 • Arveavgift og skatt
 • Offentlig mekling ihht. ekteskaps- og barneloven
 • Privat skifte av dødsbo
 • Arverettslige spørsmål

 

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no