Spørsmål om samlivsbrudd?

Når samlivsbruddet er et faktum, oppstår det for mange praktiske og økonomiske spørsmål som det må tas stilling til. Hva skal skje med huset? Hvem har rett på å overta bilen? Hvordan skal jeg få beholde arven som ble investert i oppussingsprosjektet?

Skrevet av:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

Når det gjelder skifteoppgjør mellom ektefeller, er hovedregelen at alt skal deles likt, mens samboere går ut igjen med det som hver og en eier. Det er ofte ikke her problemstillingene oppstår.

Diskusjonene starter ofte når det ikke er klart hvem som eier de ulike verdiene og hvordan de er anskaffet. I ektefelleskifter kan den ene ønske, og også ha krav på, å holde større verdier utenfor likedeling. Mellom samboere kan det være snakk om ett krav på å beholde eiendelen uten å måtte kjøpe den andre ut, om eierforholdene støtter opp om dette.

Mange får en dyrekjøpt erfaring ved at de går hardt ut ovenfor den andre, og fremsetter krav uten å ha verken faktisk eller rettslig grunnlag. I en opprivende situasjon som et samlivsbrudd representerer, er det ofte vanskelig å gå tilbake på standpunktene man har inntatt om man har gått for høyt ut og ender opp med å «ri prinsipper» om å ikke skulle gi seg istedenfor å fokusere på å komme til en løsning.

Vår erfaring er at det lønner seg å innhente råd før samtalene om fordelingen i det hele tatt påbegynnes. Å få en objektiv rettslig vurdering av saken kan ofte bidra til å avdekke at løsningen er mye nærmere enn det en kunne sett for seg. På denne måten unngår man som regel å måtte gjennomgå en opprivende og lang rettsprosess for å få saken avgjort.

Våre advokater kan hjelpe deg med hvordan gå frem for å få gjennomført oppgjøret, herunder hjelpe deg med å få verdiene dine verdsatt, skissere hvilke praktiske grep som er viktig å foreta rundt økonomien din mens oppgjøret er uavklart og sette opp avtaler av både midlertidig og permanent karakter.

Advokater er underlagt streng taushetsplikt, og du har mulighet til å innhente råd fra oss uten at noen noensinne får kjennskap til at du har søkt hjelp. Vi vil derfor også kunne hjelpe til med å legge den beste strategien for å oppnå den beste løsningen for deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Les mer om relevante fagområder:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no