Tingsrett

Tingsrett handler om retten til ting og da snakker vi både om løsøre og fast eiendom. Siden fast eiendom har så stor verdi, er det oftest i saker som dette det er aktuelt å involvere en advokat.

Juridisk bistand i tvister om fast eiendom dekkes ofte av din boligforsikring, dette kan vi i HBL hjelpe deg med å finne ut av.

Vi bistår blant annet ved:

  • Tomtefeste
  • Ekspropriasjon og skjønn
  • Regulering og utbygging (lenke til entreprise)
  • Servitutter (rettigheter i fast eiendom) slik som veirett, naustrett, båtfeste eller andre bruksretter.
  • Hevd
  • Jordskifte
  • Overdragelse av fast eiendom (lenke til eiendomsmegling)
  • Grensespørsmål
  • Naboforhold

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no