Konkurs / Insolvens

Tall fra SSB viser at syv av ti nystartede bedrifter går konkurs i løpet av fem år. Når økonomien svikter oppstår det ofte rettslige tvister. I mange tilfeller dreier det seg om personlig ansvar for styremedlemmer eller omstøtelse av selskapets utbetalinger i den siste tiden før konkurs.

Flere av våre advokater har oppdrag for tingrettene i Vestfold som bostyrer ved konkurs.

Vi har bred erfaring innenfor området og kan gi bistand ved spørsmål om:

  • Omstrukturering
  • Oppbudsbegjæring
  • Frivillig og tvungen gjeldsordning
  • Omstøtelse i konkurs
  • Lønnskrav
  • Konkursbegjæring
  • Konkurskarantene

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no