Strafferett

Er du mistenkt for å ha gjort noe straffbart eller er du offer for en straffbar handling? Da er det viktig med hjelp fra en advokat som kjenner fagområdet og vet hvordan prosessen virker i praksis.

Våre advokater har lang og bred erfaring fra straffesaker. Vi har faste bistandsadvokater for Tønsberg og Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett, samt fast forsvarer for Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett. I løpet av året bistår og prosederer vi en rekke straffesaker for retten.

I HBL tilbyr vi rådgivning og juridisk bistand som forsvarer eller bistandsadvokat fra saken starter til den er ferdigbehandlet, ved blant annet:

  • Under etterforskningen
  • Ved varetektsfengsling
  • Politiavhør
  • Rettslig behandling i domtolene
  • Økonomiske straffesaker
  • Foretaksstraff

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no