Arbeidsrett

I arbeidslivet har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter. Det er viktig at arbeidsgiver opptrer saklig og i henhold til loven, samt at arbeidstaker opptrer lojalt i forhold til arbeidskontrakten.

Våre dyktige advokater har bred erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger. I HBL påtar vi oss oppdrag for arbeidsgivere og arbeidstakere med alt fra generell rådgivning og forhandlinger til prosesser for domstolene.

Blant annet kan vi bistå med:

  • Utarbeidelse, inngåelse og tolkning av arbeidsavtaler
  • Konkurranseklausuler
  • Permittering
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser
  • Varslingssaker
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker
  • Avslutning av arbeidsforhold
  • Bistand under drøftelses- og forhandlingsmøter mm.
  • Rådgivning ved mistanke om illojalitet

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no