Barnevern

Våre advokater bistår barneverntjenesten i flere kommuner.

Vi bistår med:

  • Rådgivning ved hjelpetiltak etter barnevernloven
  • Akutte saker
  • Omsorgsovertakelser
  • Samvær
  • Behandling i fylkesnemnd
  • Rettslig overprøving
  • Plassering i institusjon

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no