Kontraktsrett

Kontraktsrett

Gode og klare kontrakter bidrar til forutsigbarhet, reduserer risiko og kan forhindre problemer. Vi har lang og inngående erfaring med en rekke kontraktsrettslige problemstillinger, og finner gode løsninger som skal fungere i praksis. Advokatene våre kan bistå med:...
Entrepriserett

Entrepriserett

Takket være god bransjekunnskap yter vi bistand til offentlige og private byggherrer, entreprenører, underentreprenører og privatpersoner om bygg- og entrepriserett. Våre advokater har dyp bransjekunnskap og hjelper deg gjerne med: Standardkontrakter Prosjektering...
Eiendomsmeglings­tjenester

Eiendomsmeglings­tjenester

Ved kjøp og salg av eiendom er det mye å tenke på. Å la en advokat ta seg av både overdragelsen og det økonomiske oppgjøret er en sikkerhet i seg selv. Våre advokater har bred erfaring ved alle sider av fast eiendom. Enten det dreier seg om eiendomsmegling, utvikling,...
Fast eiendom

Fast eiendom

En god eiendomsadvokat ivaretar et bredt spekter av dine interesser knyttet til fast eiendom. I HBL har vi spesialkompetanse innen alle fagfelt som gjelder fast eiendom. Dette er et av våre primærområder og vi har spesialister innen entrepriserett, tomtefeste,...
Strafferett

Strafferett

Er du mistenkt for å ha gjort noe straffbart eller er du offer for en straffbar handling? Da er det viktig med hjelp fra en advokat som kjenner fagområdet og vet hvordan prosessen virker i praksis. Våre advokater har lang og bred erfaring fra straffesaker. Vi har...
Personskade / Forsikring / Trygd

Personskade / Forsikring / Trygd

Er du i en situasjon hvor du kan ha krav på erstatning, enten det dreier som en person- eller tingsskade,  en ulykke eller i forbindelse med arbeid, er det viktig å ta kontakt med en advokat tidlig. Våre advokater kan vurdere, eventuelt forfølge og foreta...