Personskade / Forsikring / Trygd

Er du i en situasjon hvor du kan ha krav på erstatning, enten det dreier som en person- eller tingsskade,  en ulykke eller i forbindelse med arbeid, er det viktig å ta kontakt med en advokat tidlig. Våre advokater kan vurdere, eventuelt forfølge og foreta beregning av dine krav.

Dette kan være saker som omhandler skade forårsaket i trafikken, feilbehandling, skader på arbeidsplassen eller følge av vold. Våre advokater bistår i en rekke slike saker og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Vi bistår blant annet ved:

  • Yrkesskade
  • Trafikkskade
  • Voldsoffererstatning
  • Pasientskade
  • Forsikring
  • Trygderett

 

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no