Kontraktsrett

Kontraktsrett

Gode og klare kontrakter bidrar til forutsigbarhet, reduserer risiko og kan forhindre problemer. Vi har lang og inngående erfaring med en rekke kontraktsrettslige problemstillinger, og finner gode løsninger som skal fungere i praksis. Advokatene våre kan bistå med:...
Entrepriserett

Entrepriserett

Takket være god bransjekunnskap yter vi bistand til offentlige og private byggherrer, entreprenører, underentreprenører og privatpersoner om bygg- og entrepriserett. Våre advokater har dyp bransjekunnskap og hjelper deg gjerne med: Standardkontrakter Prosjektering...
Forretningsjuss

Forretningsjuss

I næringslivet kan det oppstå konflikter og akutte situasjoner med behov for juridisk bistand. Ofte kan man unngå vanskelige situasjoner og finne gode løsninger ved å involvere advokaten tidlig. Flere av våre advokater bistår klienter i næringslivet og det offentlige...
Eiendomsmeglings­tjenester

Eiendomsmeglings­tjenester

Ved kjøp og salg av eiendom er det mye å tenke på. Å la en advokat ta seg av både overdragelsen og det økonomiske oppgjøret er en sikkerhet i seg selv. Våre advokater har bred erfaring ved alle sider av fast eiendom. Enten det dreier seg om eiendomsmegling, utvikling,...
Fast eiendom

Fast eiendom

En god eiendomsadvokat ivaretar et bredt spekter av dine interesser knyttet til fast eiendom. I HBL har vi spesialkompetanse innen alle fagfelt som gjelder fast eiendom. Dette er et av våre primærområder og vi har spesialister innen entrepriserett, tomtefeste,...
Arbeidsrett

Arbeidsrett

I arbeidslivet har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter. Det er viktig at arbeidsgiver opptrer saklig og i henhold til loven, samt at arbeidstaker opptrer lojalt i forhold til arbeidskontrakten. Våre dyktige advokater har bred erfaring med de...