Barnevern

Barnevern

Våre advokater bistår barneverntjenesten i flere kommuner. Vi bistår med: Rådgivning ved hjelpetiltak etter barnevernloven Akutte saker Omsorgsovertakelser Samvær Behandling i fylkesnemnd Rettslig overprøving Plassering i...