Strafferett

Strafferett

Er du mistenkt for å ha gjort noe straffbart eller er du offer for en straffbar handling? Da er det viktig med hjelp fra en advokat som kjenner fagområdet og vet hvordan prosessen virker i praksis. Våre advokater har lang og bred erfaring fra straffesaker. Vi har...
Personskade / Forsikring / Trygd

Personskade / Forsikring / Trygd

Er du i en situasjon hvor du kan ha krav på erstatning, enten det dreier som en person- eller tingsskade,  en ulykke eller i forbindelse med arbeid, er det viktig å ta kontakt med en advokat tidlig. Våre advokater kan vurdere, eventuelt forfølge og foreta...
Barnevern

Barnevern

Når barnevernet innleder undersøkelse eller andre tiltak får man den offentlige myndighet tett på privatlivet. Da er det viktig at alt går riktig for seg, og at man får ivaretatt sine rettigheter samtidig som barnets beste står i fokus. Dersom du er eller kommer i...
Familie / Arv / Skifte

Familie / Arv / Skifte

I dagens samfunn lever man sammen på mange måter. Dette kan medføre utfordringer dersom man velger å gå fra hverandre, både når det gjelder hvor barnet skal bo, samvær osv., og det økonomiske oppjøret. Vi anbefaler derfor at man ser på om man har behov for særskilte...
Arbeidsrett

Arbeidsrett

I arbeidslivet har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter. Det er viktig at arbeidsgiver opptrer saklig og i henhold til loven, samt at arbeidstaker opptrer lojalt i forhold til arbeidskontrakten. Våre dyktige advokater har bred erfaring med de...