Barnevern

Når barnevernet innleder undersøkelse eller andre tiltak får man den offentlige myndighet tett på privatlivet. Da er det viktig at alt går riktig for seg, og at man får ivaretatt sine rettigheter samtidig som barnets beste står i fokus.

Dersom du er eller kommer i kontakt med barneverntjenesten, bør du kontakte advokat så tidlig som mulig. I visse tilfeller, som ved prosess for fylkesnemnd og tingrett, har du krav på å få dekket advokat under hele prosessen av det offentlige.

Advokatene i HBL har spisskompetanse innenfor barnevernrett og kan bistå med:

  • Behandling i fylkesnemd
  • Rettslig overprøving
  • Akutte saker
  • Omsorgsovertakelser
  • Samvær
  • Plassering i institusjon

 

Ønsker du å komme i kontakt?

Ring oss på 33 35 82 00
eller send en e-post til post@hbl.no