Har du gjort alt riktig i forbindelse med gaveutdelinger før fristen 31. desember 2020?

1. januar 2021 trår ny arvelov i kraft.

Thor Tidemann Bjønnes

Partner / Advokat

Mobil: 926 00 556
E-post: ttb@hbl.no

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

En av endringene som får stor praktisk betydning er det som vil bli gjeldende som § 75 første ledd i ny arvelov.

«Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette var satt som en betingelse for ytelsen. En betingelse om avkorting bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene.»

Bestemmelsen fastslår at dersom gaven er ment å skulle trekkes fra i et endelig arveoppgjør etter den som gir gaven, så må dette synliggjøres som betingelse for gaven allerede på tidspunktet når gaven blir gitt.

På den måten gir man gavemottaker et valg om å motta gaven nå på de gitte betingelser, eller så kan vedkommende velge å avstå fra å motta den.

Etter de reglene som har gjeldt frem til nå, har reglene vært annerledes: Giver har kunnet bestemme om gaven skulle avkortes i arven også etter at gaven er blitt gitt. Siden det da er behov for en overgangsordning, er det bestemt at givere kan fastsette at gaven skal avkortes helt frem til ny lov gjelder.

For deg som da allerede har gitt en gave uten å ha bestemt noe eller utformet dokumentasjon tilknyttet om gaven skal avkortes i et senere arveoppgjør eller ikke, foreligger det altså en frist frem til 31. desember 2020 med å bestemme deg om hvordan denne gaven som allerede er gitt, skal hensyntas i et senere arveoppgjør. Gjøres ikke dette innen 31. desember 2020 blir muligheten til å bestemme over dette avskåret og gaven vil ikke avkortes i en arv.

Er du usikker på hvordan sikre deg tilstrekkelig dokumentasjon over betingelsene for hvorfor gaven har blitt gitt, eller om gaven du har gitt med tilhørende dokumentasjon vil stå seg i forhold til de øvrige arvingene ved et endelig arveoppgjør? Ta kontakt i god tid før 31. desember 2020, slik at din bestemmelsesrett ikke går tapt.

Les mer om relevante fagområder:

Thor Tidemann Bjønnes

Partner / Advokat

Mobil: 926 00 556
E-post: ttb@hbl.no

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no