Tomtefeste – slik kan du øke festeavgiften

Tomtefeste – slik kan du øke festeavgiften

I denne artikkelen tar jeg for meg festetomter til bolig og fritidsbolig, og hvilke muligheter tomtefesteloven gir for å øke festeavgiften. Enten du er grunneier som fester bort eller om du er boligeier så er det greit å vite hva som er rett og galt med hensyn til...
Ferdselsrett i strandsonen

Ferdselsrett i strandsonen

I denne artikkelen vil jeg holde meg til friluftsloven som grunnlag for ferdsel og ikke gå nærmere inn på de øvrige grunnlagene. Det betyr ikke at disse har liten betydning; tvert imot vil slike rettsgrunnlag ofte kunne være det avgjørende. Poenget med denne...
Arv – har arveplanleggingen gått lovlig for seg?

Arv – har arveplanleggingen gått lovlig for seg?

I 2021 økte dette taket fra kr. 1.000.000 til 15 G per arvelinje. G tilsvarer folketrygdens grunnbeløp som justeres hvert år. Per nå betyr det at pliktdelsarvens størrelse øker til i overkant av kr. 1.500.000. I praksis betyr dette, for de familiene som ikke bare...