Ung

Vi i HBL Advokatfirma ønsker å bidra til at du som ung enkelt kan skaffe deg viktig kunnskap om juridiske temaer som berører deg i din hverdag. Derfor vil du på denne siden, finne artikler som er relevant for deg som ung.

Vi håper at dette vil kunne bidra til at du blir så godt forberedt som mulig, slik at du bedre kan håndtere ulike situasjoner som utløser nye rettigheter og forpliktelser til deg i samfunnet, som du fra før har lite til ingen kunnskaper om.

Dere må også gjerne sende oss en epost dersom dere har forslag til tema som dere ønsker at vi skal skrive om.
post@hbl.no