Priser og vilkår

 

 

Vårt honorar fastsettes med utgangspunkt i timepris og medgått tid.

Timeprisen vår for privatpersoner ligger normalt fra kr. 2.000,- til kr. 3.000,- eks. mva, hvilket utgjør kr. 2.500,- til kr. 3.750,- inkl. mva.

For noen saker kan klienten få dekket advokatkostnadene helt eller delvis gjennom ordningen for fri rettshjelp. Fri rettshjelp innvilges bare til personer med inntekt under visse beløpsgrenser, kun i visse sakstyper, og det gjelder regler om betaling av egenandel for klienten. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om din sak kvalifiserer til fri rettshjelp og i tilfelle hvilken egenandel som skal beregnes.

For noen saker kan klienten få dekket advokatkostnadene helt eller delvis gjennom rettshjelpsforsikringer, typisk i kraft av bolig- eller innboforsikringer. Dekningen avhenger av forsikringsselskapets generelle vilkår. Vi kan være behjelpelige med å få undersøkt om det foreligger rettshjelpsdekning i din sak.

For eiendomsmeglingsoppdrag gjelder egne regler, ta kontakt for pristilbud.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens salærveiledning:

 

https://www.advokatforeningen.no/advokatvirksomhet/okonomi/salarveiledningen/

 

 

 

Ta kontakt

Ring oss på 33 35 82 00 eller send en e-post til post@hbl.no