Leie av bolig

I denne artikkelen presenterer vi en kort huskeliste over hva som er viktig at du sørger for er på plass ved leie av bolig.

Skrevet av:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

av partner/advokat Anne Grete M. Ytredal

Husleiekontrakt

Du bør alltid sikre deg at du får en skriftlig husleiekontrakt.

Vi i HBL Advokatfirma anbefaler å benytte Forbrukerrådets standardkontrakt ved leie av bolig.

Denne kan du laste ned her:

https://storage.forbrukerradet.no/media/wp-content/uploads/2015/09/husleiekontrakt-bokmal.pdf

Depositumskonto

Det er også vanlig å måtte betale inn et depositum som del av leiekontraktens betingelser. Da er det svært viktig for deg å vite at dette ikke bare skal overføres til utleier til hvilken som helst konto. Utleier plikter å opprette en egen depositumskonto som du skal betale depositumet inn til. Verken du eller utleier kan da bruke av disse pengene med mindre begge parter signerer på det. Husk at utleier aldri kan kreve mer enn seks måneders husleie i depositum.

Ta bilder

Det er også lurt å dokumentere hvilken tilstand boligen var i da du flyttet inn slik at du sikrer deg mot å bli anklaget for å ha utført skader andre har påført boligen tidligere. Dette dokumenterer du ved å ta bilder eller film av hele boligen rett etter overtakelse.

Fremleie

Av og til oppstår det en situasjon, hvor du midlertidig ikke behov for å bo i akkurat den boligen du leier, eksempelvis at du skal på et utvekslingsopphold i utlandet e.l. Det kan imidlertid da tenkes at du ønsker å leie videre boligen i den perioden du ikke benytter deg av boligen for å redusere utgiftene dine. I en slik situasjon er det viktig at du sjekker i husleiekontrakten om du i det hele tatt har lov å leie ut boligen videre. Viser det seg at du har lov til å leie boligen ut, er det viktig at du sikrer deg ved å opprette en egen kontrakt med vedkommende du da leier ut til slik at alle forhold er oppdatert og tydelig, spesielt med tanke på betalingsforpliktelsen for husleien.

Hva om noe skjer?

Husk at ved leie av bolig kan det skje at noe i boligen slutter å fungere.

Det er da viktig at du sier ifra til utleier så fort som mulig, og ber utleier rette opp i det som har skjedd. Dersom utleier ikke gjør dette, kan du ha krav på redusert husleie i en periode og/eller erstatning dersom feilen gjør at du i en periode ikke lengre kan bo der du betaler husleie for å bo.

Selv om det står oppført i loven at du i en slik situasjon kan ha rett til kreve dette, er det ingen automatikk i at utleier vil godta kravet du fremsetter. Det er derfor viktig at du undersøker grundig hva du i den konkrete situasjonen har krav på og søker råd om hvordan du skal gå korrekt frem.

Våre advokater har lang erfaring innen husleierett, og vil kunne bistå deg med å finne ut om du har et rettmessig krav og hjelpe deg med å fremme kravet ovenfor utleieren og eventuelt rettsapparatet, dersom saken ikke lar seg løse på annen måte. Dersom du tegner innboforsikring, vil utgiftene dine til advokat kunne bli dekket av innboforsikringen dersom du sørger for at forsikringen omfatter rettshjelpdekning.

Les mer om relevante fagområder:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no