Arbeidsavtalen – dette har du rett på at den inneholder

Endelig ringte telefonen, og du er blitt tilbudt jobben du ønsket deg. Iveren og gleden kan fort gjøre at man glemmer å få alle formalitetene på plass på en ordentlig måte.

Skrevet av:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no

Denne artikkelen er over et år gammel

Du har krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt, som både du og arbeidsgiver skal signere på. Dette er viktig å sikre seg både med tanke på å få utbetalt den lønn som er avtalt, men blir også viktig dersom du senere skulle bli syk og få behov for ytelser fra NAV.

Dersom arbeidsforholdet skal vare lengre enn en måned, skal arbeidsavtalen utarbeides så fort som mulig og senest en måned etter at du startet i jobben. Skal du arbeide mindre enn en måned i utgangspunktet, skal arbeidskontrakten utarbeides umiddelbart.

Arbeidsgiver skal gi deg et utkast til arbeidsavtale, og du har rett til å lese igjennom denne grundig og la deg bistå av tillitsvalgt eller annen representant du ønsker hjelp fra, eksempelvis advokat, før du signerer på avtalen. Du har også rett til å komme med forslag til endringer i avtalen, dersom du oppdager at noe er utelatt.

For å kunne gjøre en forsvarlig gjennomgang av arbeidsavtalen, er det viktig å vikte hva du har krav på at den skal inneholde. Sjekkliste for hva arbeidsavtalen som et minimum skal inneholde finner du nedenfor:

 1. partenes identitet,
 2. arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
 3. en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
 4. tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
 5. forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen,
 6. eventuelle prøvetidsbestemmelser,
 7. arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
 8. arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
 9. den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
 10. lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 11. lengde av pauser,
 12. avtale om særlig arbeidstidsordning,
 13. opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er

De fleste arbeidsforhold ender positivt for begge parter, og du oppnår verdifull erfaring som kan oppføres på CV-en din, med samtidig oppføring av referanse til neste arbeidsgiver.

Likevel kan det oppstå situasjoner i arbeidsforholdet som medfører at du blir sagt opp. Det er da også viktig for deg å vite at arbeidsmiljøloven oppstiller en rekke regler for arbeidsgiver som kan medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver om disse reglene brytes. I en slik situasjon er det viktig å tidlig ta kontakt med advokat, som kan bistå deg i prosessen og sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt.

Les mer om relevante fagområder:

Anne Grete M. Ytredal

Partner / Advokat

E-post: agy@hbl.no