Anne Tellefsen – 15 år i HBL Advokatfirma

Denne artikkelen er over et år gammel

Navn: Anne Tellefsen
Aktuell fordi: Har jobbet i HBL Advokatfirma i 15 år
Alder: 41
Sivilstatus: gift, 2 barn og 4 bonusbarn

Anne Tellefsen sitter på kontoret sitt i Storgaten 39, med utsikt over takene og Kaldnes. «For 15 år siden hadde jeg gløtt til kanalen herfra», sier hun og bemerker samtidig at hun har ryddet for fotografen. «Clean desk» er ikke hverdagskost her.

Byen endrer seg definitivt i løpet av 15 år. Vi lurer på om advokatbransjen også har endret seg i denne perioden?

– En stor forskjell er at mens jeg tidligere som regel var eneste kvinne i rettssalen eller i en forhandlingssituasjon, er det ofte omvendt i dag. Kurs i entrepriserett eller plan- og bygningsrett, som er to av mine hovedområder, fylles opp med en langt høyere kvinneandel enn det som var tilfellet for bare et tiår siden. En annen ting er jo at jeg ofte var yngst i rettssalen for 15 år siden, men at jeg nå stadig oftere kan risikere å være eldst!

Hvorfor ble du advokat?

–  Jurist var egentlig andrevalget. Jeg ville gjerne bli profesjonell danser. Etter en audition i Nederland til en danseskole der, så jeg nivået ute i Europa, og valgte en fremtid med et mer sikkert yrke. Etter at jeg var ferdig utdannet jobbet jeg et par år i forvaltningen, men hadde ønske om å få advokatbevilling og arbeide som advokat. Jeg tror det var variasjonen som tiltalte meg. Nå har jeg vært her i 15 år, som partner i 12 av dem, og trives godt i rollen som advokat.

Har du noen forbilder i jussens verden?

– Først og fremst må jeg nevne alle mine gode kolleger her i HBL. Mange av dem har vært med på å lære meg opp og har øst rundhåndet av sin kunnskap og tid underveis. Denne gode kunnskapsdelingen fortsetter vi alle med i dag, etter at det har kommet nye kolleger til. Jeg må spesielt trekke frem adv. Bjørn Bydal. Han var min hovedprinsipal i sin tid. Han ga meg tidlig ansvar og tillit, men tok seg alltid tid til å svare på spørsmål og gi meg råd når jeg hadde behov for det. Han er fortsatt tilgjengelig for spørsmål om dette og hint, særlig liker jeg å prøve taktiske vurderinger på ham.

Utover advokatene i HBL vil jeg også rette en kudos til Lise Klaveness i rollen som president i Norges Fotballforbund. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har også gjort en god figur denne høsten. Han har vært god til å formidle kjerneverdier for rettsstaten, bl.a. i forbindelse med gjenopptagelsen av Baneheia-saken.

Hva engasjerer deg om dagen?

–  Som jurist er jeg opptatt av rettssikkerhet. Myndighetsutøvelse som er preget av skråsikkerhet er etter min mening en trussel mot dette.

Som advokat er min rolle å være rådgiver og å målbære andres synspunkter. Alle mine klienters saker fortjener derfor mitt engasjement.

Blir det 15 år til i HBL?

–  Ja! Det ser vel ut til å bli nesten det dobbelte, pensjonsalder tatt i betraktning. Men mine kolleger skal slippe å bære meg ut!

Her har vi et solid fagmiljø med en god blanding av kolleger med lang erfaring og nye krefter med høy kompetanse og slagkraft. Det er i tillegg et svært godt og familievennlig arbeidsmiljø. Det går heller aldri en dag uten at vi bryter ut i høylytt latter. Jeg vil si at vi har et felles fokus på et godt sosialt miljø, både til hverdags og til fest. Jeg er stolt av HBL Advokatfirma.

Les mer om relevante fagområder: